Hvala! Vaša anketa je predana.

Zahvaljujemo se na Vašem vremenu odvojenom za ispunjavanje ankete! Pomogli ste nam približiti problem tjelesne (ne)aktivnosti našeg društva.

Natrag