Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja zajedno s Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti objašnjavaju Uvjete korištenja mrežnog mjesta www.recroatia.hr.

Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije početka korištenja ovog mrežnog mjesta.

Korištenjem mrežnog mjesta www.recroatia.hr pristajete na ove Uvjete korištenja. Ukoliko ne pristajete na ove Uvjete korištenja, nemojte koristiti mrežno mjesto www.recroatia.hr.

RECROATIA®

Ovim mrežnim mjestom upravlja RECROATIA, PLATFORMA ZA REKREACIJU, PREVENTIVNO DJELOVANJE, UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITU ZDRAVLJA, OIB: 25307645659, Odranska ulica 2, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: RECROATIA®).

Pristup našem mrežnom mjestu

Pristup našem mrežnom mjestu dobiva se na ograničeno vrijeme, a uslugu koju pružamo na našem mrežnom mjestu možemo povući ili mijenjati bez prethodnog upozorenja (u skladu s niže navedenim). Mi nismo odgovorni za nedostupnost našeg mrežnog mjesta iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku i za trajanje nedostupnosti. Ukoliko je potrebno, pristup našem mrežnom mjestu može biti obustavljen, ili se mrežno mjesto može zatvoriti na neodređeno vrijeme.

Vi ste odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa našem mrežnom mjestu. Vi ste također odgovorni za upoznavanje svih osoba koje pristupaju našem mrežnom mjestu putem Vaše mrežne veze s ovim uvjetima te za njihovo postupanje u skladu s njima.

Prava intelektualnog vlasništva

RECROATIA® registrirani je zaštitni znak.

Mi smo vlasnik svih prava intelektualnog vlasništva na mrežnom mjestu www.recroatia.hr te svih materijala objavljenih na tom mrežnom mjestu, osim ako je posebno navedeno drugačije. Ti posebni sadržaji zaštićeni su zakonima i sporazumima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima iz cijeloga svijeta. Sva takva prava su pridržana.

Licence

Dopušteno Vam je ispisivati i preuzimati materijale s našeg mrežnog mjesta za vlastitu uporabu pod sljedećim uvjetima:

 • preuzeti materijali moraju se koristiti u nekomercijalne svrhe,
 • preuzeti materijali (tekstovi ili slike) ne smiju se mijenjati ni na koji način,
 • preuzeti materijali moraju se koristiti u istom kontekstu u kojem se pojavljuju na RECROATIA® mrežnom mjestu, bilo u smislu odnosa na predmetni tekst ili u nekom drugom smislu,
 • preuzete materijale ne smijete koristiti na uvredljiv način ili na način koji bi mogao biti pogrdan ili imati negativni učinak na reputaciju RECROATIA®-e i
 • obvezni ste navesti RECROATIA®-u kao izvor preuzetih materijala, uz navođenje svih relevantnih izjava o zaštitnim znakovima i autorskim pravima te uz sljedeći napis

“Reproducirano uz RECROATIA® dopuštenje. Sva prava pridržana.”

Osim ako je navedeno drugačije, vlasnik autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva za sve materijale na ovom mrežnom mjestu (uključujući bez ograničenja fotografije i slike/crteže) je RECROATIA®. Bilo kakva uporaba materijala s našeg mrežnog mjesta koja nije u skladu s ovom licencom u bilo koje svrhe nije dozvoljena bez pisanog odobrenja RECROATIA®-e. Ukoliko prekršite bilo koji uvjet ove licence, Vaša dozvola za korištenje ovog mrežnog mjesta automatski prestaje vrijediti te odmah morate uništiti sve materijale preuzete ili ispisane s našeg mrežnog mjesta.

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji smijete koristiti materijale preuzete s ovog mrežnog mjesta svakako nas kontaktirajte na info@recroatia.hr.

U skladu s gore navedenim, ni jedan dio ovog mrežnog mjesta ne smije se reproducirati ili pohraniti ni na kojem drugom mrežnom mjestu, ili se uključiti u bilo koji javni ili privatni elektronički sustav ili uslugu za pohranu bez prethodnog pisanog odobrenja RECROATIA®. Sva prava koja nisu eksplicitno dodijeljena u ovim Uvjetima pridržana su.

Oslanjanje na objavljene informacije

Komentari/izjave i drugi materijali koji se objavljuju na našem mrežnom mjestu nisu namijenjeni kao savjeti na koje bi se trebalo osloniti. U skladu s time, mi odbijamo bilo kakvu pravnu ili drugu odgovornost koja izvire iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja našeg mrežnog mjesta, ili od strane bilo koje osobe u bilo kojoj mjeri upoznatoj sa sadržajima na našem mrežnom mjestu.

Podaci o Vama

Podatke o Vama obrađujemo u skladu s našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Korištenjem našeg mrežnog mjesta pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje nam pružite točni.

Učitavanje materijala na naše mrežno mjesto

Svi materijali koje učitate, odnosno prenesete na naše mrežno mjesto smatraju se ne-tajnima i zakonom nezaštićenima te ih imamo pravo koristiti, kopirati, distribuirati i prenositi trećim stranama u bilo koje svrhe. Također pridržavamo pravo na otkrivanje Vašeg identiteta svim trećim stranama koje tvrde da bilo kakav materijal koji ste Vi objavili ili prenijeli na naše mrežno mjesto krši njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihova prava na privatnost.

Mi nismo pravno ili drugačije odgovorni prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili točnost materijala koje ste Vi ili bilo koji drugi korisnik objavili na našem mrežnom mjestu.

Pridržavamo pravo da s našeg mrežnog mjesta uklonimo sve Vaše materijale ili objave, ukoliko prema našem mišljenju ti materijali nisu prikladni za naše mrežno mjesto.

Virusi, hakiranje i drugi prijestupi

Naše mrežno mjesto ne smijete zlouporabiti svjesno na njega šaljući viruse, trojanski softver, crve, logične bombe ili druge zlonamjerne ili tehnološki štetne materijale. Ne smijete pokuša(va)ti neovlašteno pristupati našem mrežnom mjestu, poslužitelju na kojemu se nalazi, ili bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka spojenoj na naše mrežno mjesto. Naše mrežno mjesto ne smijete napasti putem programa za uskraćivanje usluga ili distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga.

O svim kršenjima ovog propisa obavijestit ćemo nadležna tijela za provedbu zakona te surađivati s njima odajući im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo pristupanja našim stranicama odmah prestaje.

Mi nismo odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji bi mogli zaraziti Vaše računalo/računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal/imovinu uslijed Vašeg korištenja našeg mrežnog mjesta ili Vašeg preuzimanja materijala objavljenih na našem mrežnom mjestu, ili na drugim mrežnim mjestima i stranicama povezanih s našim mrežnim mjestom.

Povezivanje s našim mrežnim mjestom

Dozvoljeno Vam je postaviti poveznicu na Vašem mrežnom mjestu koja vodi na našu početnu stranicu mrežnog mjesta, ukoliko to napravite na ispravan, legalan način, ukoliko to ne narušava i ne iskorištava našu reputaciju te uz prethodni dogovor. Poveznicu ne smijete postaviti na način koji bi s naše strane sugerirao bilo koji oblik suradnje, dozvole ili odobrenja, ako isti ne postoji. Pridržavamo pravo na povlačenje dozvole povezivanja s našim mrežnim mjestom bez prethodnog upozorenja.

Ako želite koristiti bilo kakve materijale s naših stranica koji nisu gore navedeni, kontaktirajte nas na info@recroatia.hr.

Poveznice s našim mrežnim mjestom

Poveznice s naših stranica do drugih mrežnih mjesta i resursa trećih strana stavljene su na naše stranice isključivo za Vašu pogodnost. Kada koristite te poveznice, napuštate naše mrežno mjesto. Mi nemamo nikakve kontrole nad sadržajem tih mrežnih mjesta ili resursa te ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za njih ili za gubitke ili štete nastale uslijed Vašeg korištenja tih mrežnih mjesta ili resursa.

Izjava o odricanju odgovornosti

Iako RECROATIA® nastoji osigurati točnost informacija na našem mrežnom mjestu i stranicama, ne jamčimo za točnost i cjelovitost materijala na njima. RECROATIA® može mijenjati materijale na svom mrežnom mjestu u svakom trenutku i bez prethodnog upozorenja. Materijali na našem mrežnom mjestu i stranicama mogu biti neažurirani. Mi se ne obvezujemo na ažuriranje tih materijala.

Naša odgovornost

Materijali na našem mrežnom mjestu i stranicama prikazani su bez ikakvih jamstava, tvrdnji ili garancija o njihovoj točnosti. Ovime u okviru predviđenom zakonom izričito isključujemo:

 • Sve tvrdnje, garancije/jamstva i ostale uvjete koji bi drugačije mogli biti implicirani općim pravom ili pravom pravičnosti.
 • Bilo kakva odgovornost za sve neposredne, posredne ili posljedične gubitke ili štete koje pretrpi bilo koji korisnik u vezi s našim mrežnim mjestom ili u vezi korištenja, nemogućnosti korištenja, ili rezultata korištenja našeg mrežnog mjesta, svih povezanih mrežnih mjesta i materijala na mrežnom mjestu, uključujući bez ograničenja i odgovornost za:
 • gubitak dohotka ili prihoda,
 • gubitak u poslovanju,
 • gubitak dobiti ili ugovora,
 • gubitak pretpostavljenih ušteda,
 • gubitak podataka,
 • gubitak goodwilla,
 • izgubljeno vrijeme za rukovoditelje ili u uredu i
 • sve ostale gubitke ili štete, nastale na bilo koji način, bez obzira jesu li uzrokovane deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na neki drugi način, čak i ako su bile pretpostavljane, pod uvjetom da ovaj uvjet ne onemogućuje potraživanja za gubitke ili štete na Vašoj materijalnoj imovini, ili bilo kakva druga potraživanja za neposredne financijske gubitke koja nisu isključena nekom od gore navedenih kategorija.

Ovo ne utječe na našu odgovornost u slučaju smrti ili osobne povrijede uslijed našeg nemara, niti na našu odgovornost u slučaju lažnog tumačenja ili predstavljanja, ili sve ostale odgovornosti koje se, u skladu s mjerodavnim pravom, ne mogu isključiti ili ograničiti.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Sudovi Republike Hrvatske imat će izričitu nadležnost nad svim potraživanjima koja izviru iz posjeta našem mrežnom mjestu ili se odnose na njega, iako pridržavamo pravo na podizanje tužbe protiv Vas u slučaju Vašeg kršenja ovih Uvjeta u Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji.

Za ove Uvjete korištenja i sve sporove ili potraživanja koji izviru iz njih ili su u vezi s njima ili njihovim sadržajem ili sastavljanjem (uključujući sporove ili potraživanja koji se ne odnose na ugovore) nadležni su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Ažuriranja

Ove Uvjete korištenja možemo ažurirati u svakom trenutku, izmjenama i dopunama ovog mrežnog mjesta. Od Vas se očekuje da s vremena na vrijeme provjerite ovo mrežno mjesto i stranicu da biste uočili sve promjene u tekstu na njoj, s obzirom da su one za Vas obvezujuće. Neke odredbe u ovim Uvjetima korištenja mogu biti nadjačane odredbama ili obavijestima objavljenim na drugim stranicama ovog mrežnog mjesta.

Vaši upiti

Ako imate bilo kakvih pitanja o materijalima koji se pojavljuju na našem web-mjestu, kontaktirajte nas na info@recroatia.hr.

Hvala Vam na posjeti našem mrežnom mjestu.