Ključna riječ: zdravlje

Održana edukacija u HZMO-u na temu prevencije bolovanja tjelesnom aktivnošću

od Recroatia®

U sklopu edukacije za buduće specijaliste za upravljanje izostancima radnika iz radnog procesa Instituta za upravljanje apsentizmom (Absence Academy) koja...

Pročitaj više